Steven Pinker – reálné rizikové faktory války

Steven Pinker – reálné rizikové faktory války

Převážná většina světové populace se dnes nemusí obávat smrti ve válce. Konflikty mezi velmocemi a rozvojovými zeměmi po roce 1945 v podstatě pominuly a od roku 1991 pak spolu s četností válek ve světě klesla také úmrtnost. Jak dlouho však tento trend potrvá? Mnozí jsou přesvědčeni, že se jedná pouze o krátkodobý oddech, a ujišťují mě o tom, že další velká válka je již v podstatě za dveřmi….

Jan-Werner Müller – populismus po volbách

Jan-Werner Müller – populismus po volbách

V českých parlamentních volbách uspěla – podobně jako jinde ve světě – populistická hnutí i strany. Termín „populismus“ je zejména spojován s určitou náladou a emocemi: populisté jsou „naštvaní“, jejich voliči jsou „frustrovaní“ nebo „rozladění“. Vypadá to tedy, že oproti konkrétnímu postoji lidem na obsahu moc nezáleží. Kniha Jana-Wernera Müllera Co je to populismus? se vcelku čerstvě věnuje tomuto znovuvynořivšímu se fenoménu. Zde je tedy trocha textu z předmluvy připravované knihy….

Konec článku

Konec článku