Jaroslav Havlíček – slepá kolej
|

Jaroslav Havlíček – slepá kolej

Česká literatura zná minimálně dva Jaroslavy Hav­líčky: první z nich (1881–1960) byl redaktor, prozaik a básník — napsal například sociální básně Tvrdé sloky (1902). Ten „slavnější“ Jaroslav Havlíček se narodil 3. února 1896 v Jilemnici a byl jednak otcem básníka Zbyňka Havlíčka (1922–1969), jednak strýcem dalšího básníka Karla Šebka (1941 — po roce 1995 nezvěstný). Tento Jaroslav Havlíček je chápán jako jeden z hlavních autorů české psychologické…

Soňa Kociánová – básně křehké nejistoty
|

Soňa Kociánová – básně křehké nejistoty

Soňa Kociánová (1930–1970) za života publikovala jen v Sešitech pro literaturu a diskusi (1969); její básně byly představeny posmrtně ve dvou knížkách v sedmdesátých letech 20. století (Do copánků spletené, Blok, Brno 1973, a Lom, Melantrich, Praha 1974), objevily se také v antologii milostné poezie Zrcadla lásky (Blok, Brno 1982), později byly časopisecky připomenuty v Proglasu (2005/2) a Tvaru (2018/7). Podle Slovníku české literatury po r….

Sursum – již vzhůru, srdce tohoto (i jiného) světa!
|

Sursum – již vzhůru, srdce tohoto (i jiného) světa!

Dne 6. února 1912 proběhl první a jediný literární večer uměleckého sdružení Sursum. Odehrával se v režii Arne Laurina v pražském hostinci U Vejvodů a vystoupili na něm B. L. Rayman s úvodním proslovem a Laurin s recitací básní Rudolfa Medka („Píseň Šárčina“ a „Letní slunovrat“). O hudební složku se postarala Marie Marxtová, která interpretovala Slováckou suitu Vítězslava Nováka. Dramatickou báseň Josefa Šimánka „Egyptská princezna“ (později otištěnou ve sbírce Propasti a plameny)…

Konec článku

Konec článku