Johann Gottlieb Fichte – filosofie zednářství

Johann Gottlieb Fichte – filosofie zednářství

V dubnu roku 1800, když Johann Gottlieb Fichte přednášel v Berlíně shromážděným zednářům své představy o svobodném zednářství, doprovázela již tohoto německého filosofa pověst neústupného a mnohdy nesmlouvavého reformátora. Fichte formuloval vlastní myslitelské východisko již o několik let dříve ve svém Vědosloví. Stručně řečeno, odůvodňuje v něm své přesvědčení o prioritě lidského jednání, jehož posláním je usilovat o zdokonalování. Tento názor Fichte mimo jiné…

Konec článku

Konec článku