Pro autory

odpovídáme všem…

Chcete u nás vydat knihu?

K posouzení, zda Váš rukopis vydáme, resp. budeme na něm pracovat, nám v první fázi pošlete tyto tři nezbytné soubory v elektronické podobě:

  • stručnou charakteristiku a obsah plánované knihy
  • ukázku rukopisu (cca dvě souvislé kapitoly zprostřed rukopisu)
  • případné recenze či doporučení.

Dále prosíme o zvážení financování vydání Vaší knihy. Jen opravdu malé procento autorů a knih má naději stát se komerčně úspěšnými. Vydání náročnějších textů je proto nutné dotovat. Jsou tři varianty vydání knihy, které v dybbuku nabízíme:

  • vydání knihy pod hlavičkou dybbuk na naše náklady
  • vydání knihy pod hlavičkou dybbuk nebo samonákladem za Vaší finanční spoluúčasti
  • vydání odborné nebo artové publikace z grantových či jiných podpůrných zdrojů.

Rukopis bude posuzován pouze v rámci nakladatelství. Do cca 30 dnů se Vám e-mailem ozveme s informací, zda Váš rukopis spadá do našeho edičního plánu, a jakou formou by ho bylo možné vydat. Při případném nepřijetí k vydání bude rukopis na naší straně smazán. Pokud bude odpověď kladná, navrhneme schůzku a na ní společně domluvíme další postup směřující k úspěšnému vydání knihy.

Na schůzce připravíme nakladatelskou smlouvu, domluvíme financování a následně započneme redakční práce s textem a dalšími případnými podklady (ilustrace, fotografie apod.), dále podle vzájemné dohody o formálních prvcích budoucí knihy (formát, typografie, barevnost, vazba, obálka) postupně publikaci dokončíme a vyrobíme v odpovídající výši nákladu.

V případě vydání odborné publikace Vám připravíme technickou specifikaci a oficiální cenovou rozvahu, kterou budete moci použít jako podklad při žádosti o finanční příspěvek u příslušného poskytovatele podpory. V případě úspěšné žádosti o příspěvek převezmeme celou administrativní agendu týkající se přípravy licenčních smluv, převodů finančních prostředků, úhrad za vyhotovení recenzních posudků apod. 

Od převzetí kompletního a definitivního rukopisu nakladatelem nutno počítat 8–12 měsíců prací, než se Vaše kniha ocitne v knihkupectvích a v široké distribuci. Knihy dále dle platného zákona o povinných výtiscích umístíme do odpovídajících knihoven v České republice.