Pro autory

Pro externí spolupráci s nakladatelstvím uvítáme autory, překladatele, editory a ilustrátory. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, napište bez obav na e-mail: dybbuk@dybbuk.cz. 

Autoři

K posouzení zda Váš rukopis vydáme, resp. budeme na něm pracovat, nám v první fázi pošlete tyto tři nezbytné soubory:

  • stručnou charakteristiku a obsah plánované knihy
  • ukázku rukopisu (cca dvě souvislé kapitoly zprostřed rukopisu)
  • případné recenze či doporučení.

Do cca 14 dnů se vám e-mailem ozveme s informací, zda Váš rukopis spadá do našeho edičního plánu a zda by bylo možné ho v dybbuku vydat.

Pokud bude odpověď kladná, navrhneme schůzku a na ní společně domluvíme další postup směřující k úspěšnému vydání knihy. Od převzetí kompletního a definitivního rukopisu nakladatelem nutno počítat 8–12 měsíců prací, než se Vaše kniha ocitne v knihkupectvích.

Překladatelé

  • profesní životopis, seznam přeložených knih, svou specializaci a oblíbenou literaturu

Editoři

  • profesní životopis, přehled praxe, realizované publikace

Ilustrátoři

  • profesní životopis, ukázky tvorby nebo odkaz na www stránky

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz