Markéta Hofmeisterová

Vybrané překlady

ze španělštiny:

 • Tusquets, Esther. Stejné moře jako každé léto. dybbuk, 2013
 • Tusquets, Esther. Láska je osamělá hra. dybbuk, 2018

z francouzštiny:

 • Clerc, Olivier. Dar odpuštění. dybbuk, 2011.

z angličtiny:

 • Michaels, Leonard. Levá noha, co běží. dybbuk, 2004
 • Michaels, Leonard. Pravá noha, co stojí. dybbuk, 2004
 • Delius, Peter. Dějiny světa v obrazech. Slovart, 2006
 • Pinker, Steven. Jazykový instinkt. dybbuk, 2009
 • Bennett, Alan. Neobyčejný čtenář. dybbuk, 2010
 • Eagleman, David. Inkognito aneb Tajný život mozku. dybbuk, 2012
 • Ha-Joon Chang. 23 věcí, které vám neřeknou o kapitalismu. Argo – Dokořán, 2013
 • McGrath, Alister E. Dějiny křesťanství. Volvox Globator, 2014
 • Müller, Jan-Werner. Co je to populismus?.  dybbuk, 2017

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz