Daniela Simon

(1946, Praha)
Po studiu experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze se její profesionální život jak v Čechách, tak po odchodu do USA odehrával v oblasti výzkumu rakoviny.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz