Alan Černohous

Vybrané překlady

 • Solovjev, Vladimír. Idea nadčlověka. Votobia, 1997
 • Solovjev, Vladimír. Drama Platónova života. SMN, 1997
 • Kropotkin, Petr. Anarchistická etika. Votobia, 2000
 • Tenace, Michelina. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjeva: Krása v přírodě. Refugium, 2000
 • Berďajev, Nikolaj. Filosofie Svobody – Filosofie a náboženství (1. díl). Votobia, 2000
 • Berďajev, Nikolaj. Filosofie Svobody – Původ zla a smysl dějin (2. díl). Votobia, 2000
 • Solovjev, Vladimír. Krize západní filosofie (Proti pozitivistům). Refugium, 2001
 • Solovjev, Vladimír. Filosofické základy komplexního vědění. Refugium, 2001
 • Solovjev, Vladimír. Ospravedlnění dobra. Refugium, 2002
 • Solovjev, Vladimír. Kritika abstraktních principů. Refugium, 2003
 • Florenskij, Pavel. Sloup a opora pravdy. Refugium, 2003
 • Roerich, Nicholas. Zářící Šambhala, Kitěž, 2003
 • Sv. Dionýsios Areopagita. O mystické teologii; O božských jménech. dybbuk, 2003
 • Berďajev, Nikolaj. Filosofie nerovnosti. Kitěž, 2004
 • Bulgakov, Sergej. Nevěsta Beránkova (O Boholidství). Refugium, 2004
 • Losskij, Nikolaj. Nauka o reinkarnaci. Refugium, 2004
 • Losskij, Nikolaj. Dějiny ruské filosofie. Centrum Aletti, 2004.
 • Vyšeslavcev, Boris. Etika proměněného erota. Refugium, 2005
 • Grekova, Taťjana. Tibetský lékař kremelských vůdců. Mladá fronta, 2006
 • Solovjev, Vladimír. Teoretická filosofie. Refugium, 2006
 • Solovjev, Vladimír. Vybrané stati I. Refugium, 2006
 • Losev, Alexej. F. Hudba jako předmět logiky. Refugium, 2006
 • Šestov, Lev. Athény a Jeruzalém. Refugium, 2006
 • Šestov, Lev. Noc v Getsemanech. Pascalova filosofie. Refugium, 2007
 • Solovjev, Vladimír. Vybrané stati II. Refugium, 2007
 • Iljin, Ivan Alexandrovič. Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka. Refugium, 2008

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz