Ochrana údajů

Chráníme vaše soukromí

Nesdílíme žádná data

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je žádným dalším osobám či firmám. Výjimku představují externí dopravci a v některých případech banka, kterým jsou údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží a vyřízení objednávky.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Naše stránky jsou zabezpečeny důvěryhodnou certifikační autoritou Let’s Encrypt, používáme zabezpečený protokol HTTPS a sránky jsou pravidelně aktualizovány a kontrolovány na přítomnost malwaru. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích stran. Zákazník koupí knihy (uzavřením smlouvy) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.