O nás

V nakladatelství dybbuk vycházejí knihy určené převážně pro náročnější čtenáře, které vzrušuje četba a myšlení. Tento zážitek se naše knihy také snaží všemožně zprostředkovat. Vydáváme zejména texty pocházející z hran, okrajů a krajů literárních žánrů, literaturu z minoritních jazykových oblastí nebo nezvyklého myšlení či kontroverzního přístupu k různým jevům. Vždy ale jde o kvalitní literaturu. Naše knihy jsou k dostání u všech dobrých knihkupců.

O dybbuku není jasné, je-li mužem či ženou nebo snad je to stvoření pohlaví androgynního. Jisté ale je to, že není zlý, jak se mu často v legendách přisuzuje. Rád nenechává lidi v klidu – popichuje je a probouzí z letargie. Nezřídka se také snaží na něco upozornit a ukazovat cestu k transformaci. V tomto případě tedy za pomoci knihy, potažmo jejího obsahu. Dybbuk nemá hmotnou podobu. Může tak být více méně všude a být vnímán všemi smysly nebo něčím, co je za smysly.


The dybbuk publishing house produces books intended mostly for more demanding readers, who find excitement in reading and thinking. Our books strive to transmit this experience in every way possible. The titles originate mainly in the margins and edges of literary genres, whether it is a literature of minority language areas, or whether it expresses unusual way of thinking or possibly controversial attitude to various phenomena. It is always, though, a quality literature.

It is not certain, whether the dybbuk is male, female or if it is creature of an androgynous nature. What is sure, is that contrary to legends it is not evil. Dybbuk likes to stir people, taunt them and wake them up from their lethargy. Very often it tries to point out something or show way to transformation. In this case with the help of books, particularly of  what they contain. Dybbuk does not have a physical shape. It can be found more or less everywhere and it can be perceived by all senses or by something found beyond the senses.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz