Nákup a reklamace

jak to probíhá

Obchodní podmínky

Prodávajícím je nakladatelství dybbuk, Jan Šavrda, Lamačova 840/18, 152 00 Praha 5. IČO 45110077, DIČ CZ7401040097.

Kupujícím je osoba objednávající na stránkách e-shopu. Ceny uvedené v e-shopu jsou konečné včetně platné sazby DPH.

Prodávající se zavazuje odeslat objednané zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. O vyřízení objednávky a odeslání zboží bude kupující informován e-mailem.

Reklamace a vrácení zboží​

Na zboží se vztahuje záruční doba v délce 24 měsíců, počítaná ode dne převzetí zboží kupujícím. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží, stručný popis závady a doklad o nákupu zboží (daňový doklad), reklamaci je možné podat poštou na adresu prodávajícího.

Kupující má na základě zákona č. 367/2000 právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je v takovém případě povinen vrátit zboží v uvedené lhůtě spolu s kopií stvrzenky o zaplacení na adresu prodávajícího, a to na vlastní náklady. Zboží nesmí nést známky používání nebo opotřebení. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny zboží, kupující nemá nárok na vrácení poplatků za odeslání zboží (poštovné a dobírka).