Sander L. Gilman, Zhou Xun

Příběh kouře

z angličtiny přeložil Martin König

499 

Skladem

Garantujeme zabezpečenou platbu
 • Karta Visa
 • Mastercard
 • Karta Discover
 • PayPal
 • Apple Pay
Katalogové číslo: dybbuk-034 Kategorie: ,

Anotace

Lidé kouřili odjakživa a zřejmě se budou tomuto potěšení oddávat vždy. Každá vyspělá i primitivní společnost v historii něco kouřila, ať už jako lék, jako součást určitého rituálu nebo kultury. Kupodivu dosud ještě nebyla sepsána žádná historie kouření, která by vycházela ze skutečnosti, že tento jev – ve všech svých formách a se všemi svými artefakty – je kulturní fenomén, jejž sdílí každá lidská společnost.
Kniha Příběh kouře zkoumá kulturu kouření v různých tradicích a místech po celém světě. Od opiových doupat ve viktoriánské Anglii k tabáku z období Edo v Japonsku, od kokainu k havanským doutníkům.
Kniha vychází z kulturně-historického pojetí a obsahuje velké množství obrazového materiálu: více než tři stovky ilustrací, zobrazujících kouření a kuřáky nejrůznějších látek, včetně tabáku a marihuany, vývoj cigaretových krabiček v českých zemích od Rakouska-Uherska až po současnost a další pomůcky a umělecké předměty vztahující se ke kouření.
Čtenář v publikaci nalezne slavné osobnosti-kuřáky, jako byli Marlene Dietrichová, Charlie Parker či Bob Marley, ale především se vydá na cestu zkoumání kouření z mnoha různých hledisek – literatury, umění, kultury, pohlaví a zdraví. Jednotlivé pasáže se zamýšlejí nad měnící se rolí kouření ve vyspělých i jinak významných kulturách a snaží se odhadnout budoucnost tohoto složitého kulturního fenoménu. Čerpají přitom z různorodého materiálu a analyzují i právní a morální kritiku kouření.
Ať už přijímáme kouření pro potěchu nebo pro jeho léčebné účinky či jej odmítáme jako svou každodenní závislost, různé chápání inhalace kouře na naše smysly útočí už od počátků lidstva. Vdechování kouře z hořících rostlin je součástí lidského života již po tisíciletí – kouření dalo vzniknout důvtipné vynalézavosti v lidském chování a produktech souvisejících s tabákovou kulturou a zaujalo lidskou představivost tak jako máloco předtím.
Možná se jedná o všelék nebo kletbu, ikonu či komoditu, kouzlo kouření a prožitky s ním spojené však nadále utváří naše vnímání světa, ale také jsou utvářeny jím samotným.

Specifikace

Rok vydání

ISBN

80-86862-23-2

Vazba

vázaná

EAN

9788086862232

Počet stran

464

Formát

170 × 230 mm

Typ

tištěná

Recenze

 1. dybbuk

  iDnes, 22. 12. 2006

  Ondřej Bezr
  Kuřácká bible zdraví neškodí

  Fenomén kouření v lidské společnosti rozebírá obsáhlá kniha Příběh kouře z nejrůznějších úhlů, včetně těch zdánlivě velmi překvapivých.
  Podtitul knihy, na níž pracoval kolektiv čtyřiceti autorů pod vedením profesora chicagské univerzity Sandera L. Gilmana a odborné asistentky University of London Zhou Xun, zní „Člověk a kouření od úsvitu dějin až po současnost“.
  Poznáním, ke kterému čtenář po prostudování knihy dojde, je fakt, že lidé kouřili odjakživa, kouří a kouřit budou bez ohledu na módy či prohibiční tendence.
  Kniha je pojata v první řadě kulturně-historicky. Jakkoli v ní nechybějí ani kapitoly medicínské, fyziologické či psychologické, nejvíce prostoru je věnováno jednak kouření různého materiálu v rozličných kulturách všech světadílů, jednak kouření jako fenoménu, spojenému s kulturou, uměním, ale i prostým sdružováním lidí.
  Samozřejmě, že Příběh kouře nemluví pouze o tabáku – autoři sledují vdechování dýmu ze spalování jakýchkoli rostlin i chemicky vytvořených substancí. Čtenář se dozví o kouření marihuany na jamajce i jinde, o módě kouření opia ve viktoriánské Anglii, kouření kokainu i cracku.
  Velmi zajímavé je sledování odrazu kuřáckého fenoménu do výtvarného umění a od 20. století i do filmu – a to jak inspirace tvůrců, tak jak zobrazovaný jev.
  Některé kapitoly nahlížejí kouření ze zcela netypických úhlů, kupříkladu zobrazení kouření v opeře, vztah Židů či homosexuálů ke kouření nebo souvislost kouření a jazzu.
  Stejně jako text, napsaný vesměs vědeckými kapacitami oborů historie, antropologie, historie umění či medicíny, je v knize významná i obrazová výbava. Ta uvádí stovky ilustrací ať už v podobě uměleckých reprodukcí, dokumentárních či stylizovaných snímků či reklamních fotografií.
  Českého čtenáře jistě potěší, že do překladu z angličtiny byla organicky zapuštěna obrazová kapitola Miroslava a Vladimíra Bromových Naše cigarety od monarchie po Českou republiku, prezentující mnohdy velmi obskurní krabičky domácí cigaretové produkce.
  Příběh kouře, který by klidně mohl být označen jako „Kuřácká bible“, rozhodně ke kouření nevybízí, ale ani jej povrchně nezatracuje. Konstatuje prostě neoddiskutovatelný fakt, že kouření je plnoprávná součást kultury, se kterou je třeba počítat.

  zobrazit celou recenzi
 2. dybbuk

  Literární noviny, 8. 1. 2007

  Příběh kouře

  Lidé kouřili odjakživa a zřejmě se budou tomuto potěšení oddávat vždy. Každá kultura v historii něco kouřila, ať už jako lék, jako součást určitého rituálu nebo jako jeden z kulturních aspektů. Dosud ještě nebyla kupodivu popsána žádná historie kouření, založená na skutečnosti, že kouření ve všech svých formách a se všemi svými produkty je kulturním fenoménem, který je společný všem lidským společnostem. Kniha Příběh kouření zkoumá kulturu kouření v různých tradicích a místech po celém světě. Od opiových doupat ve viktoriánské Anglii k tabáku z období Edo v Japonsku, od marihuany a kokainu k havanským doutníkům. Kniha vychází z kulturně-historického pohledu a obsahuje velké množství obrazového materiálu: více než tři stovky ilustrací, zobrazujících kouření a kuřáky nejrůznějších látek včetně tabáku, vonných cigaret, marihuany, opia a kokainu. Čtenář v publikaci nalezne slavné jako byly Marlene Dietrichová, Charlie Parker či Bob Marley, ale především se vydá na cestu zkoumání kouření z mnoha různých hledisek literatury, umění, kultury, pohlaví, sexuality a zdraví. Jednotlivé pasáže se zamýšlejí nad měnící se rolí kouření ve vyspělých a významných kulturách a snaží se odhadnout budoucnost tohoto složitého kulturního fenoménu. Autoři vycházejí z různorodého materiálu, od reklamních obrázků až k právní a morální kritice kouření. Ať už jsme pro nebo proti kouření jako rituálu nebo jeho dennímu užívání, pro potěchu nebo léčebné účinky, různé chápání kouření na naše smysly útočí už od počátku lidstva. Přestože vdechování kouře z hořících rostlin je součástí lidské praxe již po tisíciletí, kouření tabáku dalo vzniknout vynalézavosti a celé tabákové kultuře a zaujalo lidskou představivost tak jako nic předtím. Umožnilo nám také pokoušet se v různých dobách a v různých částech světa kouřit celou řadu jiných rostlin a látek. Ať už se jedná o všelék nebo kletbu, o ikonu či komoditu, kouzlo kouření a obrázky s ním spojené nadále utvářejí naše vnímání světa, ale také jsou utvářeny jím samotným.

  zobrazit celou recenzi
 3. dybbuk

  http://www.webmagazin.cz, 10.5. 2007

  Jindřiška Kodíčková
  Kouření smrdí a zabíjí

  Ne že by se o něm tak smýšlelo vždy. Kouření bývalo atributem vyvolených, později bohatých nebo extravagantních jedinců. V době dnešního (konečně!) tažení proti kuřákům ve společných prostorách, kde malebná modravá esíčka vyfukovaného dýmu svým smradem otravují nekuřáky, vychází kultivovaná kniha Příběh kouře. Jedná se oreprezentativní publikaci mapující historii dýmu vycházejícího z palmových svitků, hliněných a vodních dýmek, zahalující zprvu bafající kněze a šamany dávných civilizací.
  Evropanům se blahodiní intoxikace dostalo po roce 1492, kdy zvyk vtahovat kouř z pálících se lístků tabáku přinesli Kolumbovi námořníci. Postupně se kouření, zpočátku považované za lék, stalo sebezničující vášní. Zdaleka se nejednalo pouze o tabák, magické obláčky kroužily nad hlavami kuřáků i jiných látek. Kouření, výsostná záležitost vysoce postavených, se stávalo masovým, doslova kulturou. Bafali muži, ženy i děti, a to i tehdy, kdy neměli na chleba. Div, kdyby si tak výnosné vášně nevšimli kreativní podnikatelé a již od 19. století se začaly objevovat fabriky, zprvu ruční, pak vybavované balícími stroji a chrlily miliony a miliardy cigaret, doutníků…kouření zproletarizovalo. Alespoň tím nezapomenutelným gestem hlubokého vdechu s následným košilatým andělíčkem se všichni, bohatí i chudí, setkali na stejné lodi. Jen po dobu, než se obláček rozplynul-spolu s ním úspěšné symboly – M. Dietrichová, H. Bogart, F. Castro, Che Guevara, W. Churchil…a pocit sounáležitosti s nimi. I generál Pershing věděl, že zásoby tabáku jsou pro bojující vojáky důležitější než zásoby potravin- zvyšují solidaritu, morálku i disciplínu. Doby, kdy se cigarety (kretek s přídavkem hřebíčku) předepisovaly na kašel, jsou pryč. Vizuální imaginace kouřem zůstává a pravděpodobně zůstane.
  Kniha, soubor esejů, reportáží, historického líčení, nás seznamuje s dějinami, ale i současností ušlechtilé chuti v kuřákových ústech. Všímá si různých forem ( kubánské doutníky, indonéský kretek, opiová doupata v Anglii i Číně, gandža na Jamajce, jazzová kultura s nepostradatelnou trávou, čistý styl kouření v Japonsku…) a vysvětluje, proč se kouření stalo symbolem úspěchu. Jako takové zanechává i výrazné stopy v umění – literatuře, malířství, filmu, divadle- štíhlá bílá cigareta, páchnoucí fajfka, masivní doutník- se stávají uměleckým artefaktem i nezbytnou rekvizitou.
  V dnešní době se kuřáci domnívají, že jsou pronásledovaní, kouření považují za stigma, jež je vylučuje ze společenského a pracovního uplatnění. Nekuřáci si říkají: konečně (!) nás přestanou obtěžovat plné popelníky a špačky na ulicích. Jedná se o lítý boj, protože na tabákový průmysl navazuje velký byznys, reklama, točí se kolem něj obrovské peníze.
  Kniha stojí na oběma tábory, neukazuje dehtem zanesené plíce, nestane se v protikuřácké kampani pomocníkem, ale samostatným, nestranným a tím ojedinělým dílem, jež fenomén kouření sleduje od úsvitu dějin a objektivně, s historickáým nadhledem, lyrickou poetikou i drsným reportážním realismem popisuje to, co se stalo samotnou součástí lidského společenství – podobně jako alkohol, ale i žvýkačky, silná auta, značkové oblečení.

  zobrazit celou recenzi

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Bibliografie

Smoke Bibliography
by Sander L. Gilman and Zhou Xun

Collamer M. Abbott, ‚Tobacco, Melville and the Times‘, Melville Society Extracts, cxxi (July 2001), pp. 1, 3-6

Susan Campbell Anderson, ‚A Matter of Authority: James 1 and the Tobacco War‘, Comitatus: A journal of Medieval & Renaissance Studies, xxix (1998), pp. 136-63

Anon., ‚From „Coffin Nails“ to „Save The Kids“: A History of Thinking, and Emoting, about Smoking‘, in Public Perspective, ix/5 (August-September 1998)

Anon., Legislative History of the Comprehensive Smoking Education Act (Washington, DC, 12 October 1984)

Eric G. Ayto, Clay Tobacco Pipes (Princes Risborough, 1994)

Ilene Barth, The Smoking Life (Columbus, mo, 1997)

Kathryn Beck, The United States Tobacco Industry: Past, Present, Future?, dissertation, 1995

Steven R. Belenko, Drugs and Drug Policy in America: A Documentary History (Westport, CT, 2000)

Virginia Berridge, Opium and the People: Opiate Use and Drug Control Policy in Nineteenth and Early Twentieth Century England (London, 1999)

Alan W. Bock, Waiting to Inhale: The Politics of Medical Marijuana (Santa Ana, ca, 2000)

Janet Brigham, Dying To Quit: Why We Smoke and How We Stop (Washington, DC, 1998)

Timothy Brook and Bob Tadashi Wakabayashi, Opium Regimes: China, Britain and Japan, 1839—1952 (Berkeley, ca, 2000)

John Broughton, Puffing Up a Storm (Dunedin, nz, 1996)

Christopher Buckley, Thank You for Smoking (New York, 1994)

John C. Burnham, Bad Habits: Drinking, Smoking, Taking Drugs, Gambling, Sexual Misbehavior and Swearing in American History (New York, 1993)

Campaign for Tobacco-Free Kids, Show Us The Money: A Mid-Year Update on the States‘ Allocation of the Tobacco Settlement Dollars (2002)

Minja Kim Choe and Corazon Mejia-Raymundo, Initiation of Smoking, Drinking and Drug-Use among Filipino Youth (Cebu City, Philippines, 2001)

Philip Collins, Sargent, Sam, Smokerama: Classic Tobacco Accoutrements (San Francisco, 1992)

Harold V. Cordry, Tobacco: A Reference Handbook (Santa Barbara, CA, 2001)

Gian Luca Corradi, Toscani: A Burning Passion (Florence, 2001)

Egon Caesar Corti, A History of Smoking, trans. Paul England (London, 1931)

Robin Crole, Pipe: The Art and Lore of a Great Tradition (Rocklin, CA, 1999)

Peter Davey and Allan Peacey, The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe (Oxford, 1996)

Mitchell Earleywine, Understanding Marijuana: A New Look at the Scientific Evidence (Oxford, 2002)

Rosemary Elliott, ‚Destructive but Sweet‘: Cigarette Smoking among Women, 1890-1990 (Elizabeth.Publication: [S.I.: s.n.], 2001)

Barbara C. Fertig, ‚The Tobacco Tradition in Southern Maryland‘, New Jersey Folklife, xi (1986), pp. 8-13

Sean Gabb, Smoking and its Enemies: A Short History 0/500 Years of the Use and Prohibition of Tobacco (London, 1990)

Iain Gately, Tobacco: The Story of How Tobacco Seduced the World (New York, 2001)

Carlo Ginzburg, ‚On the European (Re)discovery of Shamans‘, Elementa-Journal of Slavic Studies & Comparative Cultural Semiotics, 1/1 (i993). PP- 23-39

Stanton A. Glantz, The Cigarette Papers (Berkeley, ca, 1996)

Iiana Belle Glass, The International Handbook of Addiction Behaviour (London, 1991)

Conor Goodman, The Smoker’s Handbook: Survival Guide for a Dying Breed (Dublin, 2001)

Jordan Goodman, Tobacco in History: The Cultures of Dependence (London and New York, 1993)

Stephen Greenblatt, New World Encounters (Berkeley, ca, 1993)

Mark Hanusz, Kretek: The Culture and Heritage of Indonesia’s Clove Cigarettes (Tortola, bvi, 2000)

Richard Harp, ‚Tobacco and Raymond Chandler‘, Clues: A Journal of Detection, ix/2 (Fall-Winter 1988), pp. 95-104

Jack Herer and Chris Conrad, Hemp & The Marijuana Conspiracy:The Emperor Wears No Clothes: The Authoritative Historical Record of the Cannabis Plant, Hemp Prohibition, and How Marijuana Can Still Save the World (Van Nuys, ca, 1990)

Chrystie Renee Hill, Flaming Youth: A Cultural History of Gender,Class and the American Cigarette, dissertation, 1999

Matthew Hilton, Smoking in British Popular Culture, 1800-2000:Perfect Pleasures (Manchester, 2000)

Philip J. Hilts, Smokescreen: The Truth behind the Tobacco Industry Cover-up (Reading, ma, 1996)

Arlene B. Hirschfelder, A Century of Smoking & Tobacco (Amawalk, NY, 1998), Encyclopedia of Smoking and Tobacco (Phoenix, az, 1999)

Julian Holland and Neil Millington, The World of Cigars: A Connoisseur’s Guide, from History and Manufacture to Choosing and Smoking the Best Brands (London, 1999)

Inter-University Consortium for Political and Social Research, National Health Interview Survey, 1985: Health Promotion and Disease Prevention (HPDP) Smoking History during Pregnancy Supplement (Ann Arbor, mi, 1992)

Susan B. Iwanisziw, ‚Behn’s Novel Investment in Oroonoko: Kingship, Slavery and Tobacco in English Colonialism‘, South Atlantic Review, lxiii/2 (Spring 1998), pp. 75-98

David A. Kessler, A Question of Intent: A Great American Battle with a Deadly Industry (New York, 2001)

V. G. Kiernan, Tobacco: A History (London, 1991) Richard Klein, Cigarettes Are Sublime (Durham, nc, and London, 1993)

Richard Kluger, Ashes to Ashes: America’s Hundred-Year Cigarette War, the Public Health and the Unabashed Triumph of Philip Morris (New York, 1996)

Jeffrey Knapp, ‚Elizabethan Tobacco‘, in New World Encounters, ed. Stephen Greenblatt (Berkeley, ca, 1993), pp. 273-312

Edward L. Koven, Smoking: The Story behind the Haze (New York, 1996)

John L. Lakatosh, ‚The Pipemaker‘, Pennsylvania Folklife, xxxii/4 (Summer 1983), pp. 156-7

R. Alton Lee, ‚The „Little White Slaver“ in Kansas: A Century- Long Struggle against Cigarettes‘, in Kansas History, xxn/4 (Winter 1999-2000)

Jay A. Levenson, Circa 1492: Art in the Age of Exploration (Washington, DC, 1991)

William Luis, ‚Cuban Counterpoint, Coffee and Sugar: The Emergence of a National Culture in Fernando Ortiz’s Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar and Cirilo Villaverde’s Cecilia‘, Valdes Palara: Publication of the Afro-Latin/’American Research Association, 11 (Fall 1998), pp. 5—16

Patrick Matthews, Cannabis Culture: A Journey through Disputed Territory (London, 1999)

Gary E. McCuen, Tobacco: People, Profits & Public Health (Hudson, wi, 1997)

Keith McMahon, The Fall of the God of Money: Opium Smoking in Nineteenth-Century China (Lanham, 2002)

Karen Miller, Smoking Up a Storm: Public Relations and Advertising in the Construction of the Cigarette Problem, 1953-1954 (Columbia, sc, 1992)

Barry Milligan, „The Plague Spreading and Attacking our Vitals“: Opium Smoking and the Oriental Infection of the British Domestic Scene‘, Victorian Literature & Culture, xx (1992), pp. 161-77, ‚Opium Smoking and the Oriental Infection of British Identity‘, in Beyond the Pleasure Dome: Writing and Addiction from the Romantics, ed. Sue Vice, Matthew Campbell and Tim Armstrong (Sheffield, 1994), pp. 93-100, Pleasures and Pains: Opium and the Orient in Nineteenth-Century British Culture (Charlottesville, 1995)

Ev Mitchell, ‚Folklore of Marijuana Smoking‘, Southern Folklore Quarterly, xxxiv (1970), pp. 127-30

R. K. Newman, ‚Opium Smoking in Late Imperial China: A Reconsideration‘, Modern Asian Studies, xxix/4 (October 1995), pp.765-94

Capper Nichols, ‚Tobacco and the Rise of Writing in Colonial Maryland‘, Mississippi Quarterly, l/i (Winter 1996-7), pp. 5-17

William Robert Nowell, California’s Anti-Smoking Media Campaign: The History and Effectiveness of an Advertising War on the Tobacco Industry (Ann Arbor, mi, 1993)

Auriana Ojeda, Smoking (San Diego, ca, 2002)

Stephen Orgel, ‚Tobacco and Boys: How Queer Was Marlowe?‘, Glq: A Journal of Lesbian & Gay Studies, vi/4 (2000), pp. 555-76

Filip Palda and Patrick Basham, The History of Tobacco Regulation: Forward to the Past (Vancouver, 2000)

Mark Parascandola,’Cigarettes and the us Public Health Service in the 1950s‘, in American Journal of Public Health, xci/2 (February 2001)

Tara Parker-Pope, Cigarettes: Anatomy of an Industry from Seed to Smoke (New York, 2001)

Gus Parr, ‚S for Smoking‘, Sight & Sound, vii/12 (December 1997), pp. 30-33

Christina M. Pego, Robert F. Hill, Glenn W. Solomon, Robert M. Chisholm and Suzanne E. Ivey, ‚Tobacco, Culture and Health among American Indians: A Historical Review‘, American Indian Culture & Research Journal, xix/2 (1995), pp. 143-64

David Pietrusza, Smoking (San Diego, ca, 1997)

David Pollock, Denial & Delay: The Political History of Smoking and Health, 1951-1964 (London, 1999)

Robert L. Rabin and Stephen D. Sugarman, Smoking Policy: Law, Politicand Culture (New York, 1993)

Benjamin Rapaport, A Tobacco Source Book (Long Branch, nj, 1972), The Global Guide to Tobacco Literature (Reston, va, 1989), David R. Wright and Tom Beaudrot, Museum of Tobacco Art & History Guidebook (Nashville, tn, 1996)

Bruc Reeves, ‚Pipes and Pipe-Smoking in Great Expectations‘, Dickensian, lxii (1966), pp. 174-8

Jane Resnick and George W. Wieser, International Connoisseur’s Guide to Cigars: The Art of Selecting and Smoking (New York, 1996)

Wendy A. Ritch, ‚Strange Bedfellows: The History of Collaboration between the Massachusetts Restaurant Association and the Tobacco Industry‘, in American Journal of Public Health, xci/4 (April 2001)

Francis Robicsek, The Smoking Gods: Tobacco in Maya Art, History and Religion (Norman, ok, 1978)

Tamara L. Roleff and Mary E. Williams, Tobacco and Smoking: Opposing Viewpoints (San Diego, ca, 1998)

Ruth Rosenberg-Naparsteck, The Kimball Tobacco Company and the Anti-Tobacco Movement (Rochester, ny, 1998)

David Salsburg, The Lady Tasting Tea: How Statistics Revolutionized Science in the Twentieth Century (New York, 2001)

Laura R. Sauerbeck, Smoking Cessation after Stroke: Education and its Effect on Behavior, dissertation, 2001

Jeffrey A. Schaler and Magda. E. Schaler, Smoking: Who Has the Right? (Amherst, 1998)

Richard G. Schlaadt, Tobacco & Health (Danbury, cn, 1994, 1992)

A. Sharp, ‚The Clay Tobacco Pipe Collection in the National Museum‘, Review of Scottish Culture, 1 (1984), pp. 34-42

Sue Shephard, Pickled, Potted and Canned: How the Art and Science of Food Preserving Changed the World (New York, 2001, 2000)

Paul Slovic, Smoking: Risk, Perception & Policy (Thousand Oaks, CA, 2001)

Jean Stubbs, Tobacco on the Periphery: A Case Study in Cuban Labour History, 1860-1958 (Cambridge, 1985),

C. W. Sullivan M, Tobacco U. of Tennessee P‘, in Rooted in America: Foodlore of Popular Fruits and Vegetables, ed. David Scofield Wilson and Angus Kress Gillespie (Knoxville, tn, 1999), pp. 166-87

Barnabas T. Suzuki, Early 17th Century Tobacco Smoking In Japan (as Seen in the Jesuit Documents) (Tokyo, 1993-6), Introduction of Tobacco & Smoking into Japan (Tokyo, 1991)

Tatsuya Suzuki, A Historical Study of Smoking Introduction into Japan (Japan, 1999)

Cassandra Tate, Cigarette Wars: The Triumph of’The Little White Slaver‘ (New York, 1999)

Leo Tolstoy, ‚Tobacco and Alcohol in Crime and Punishment‘, in Readings on Fyodor Dostoyevsky, ed. Tamara Johnson (San Diego, ca, 1998), pp. 63-6

Molly E. Tomlin, Effect of Interview versus Questionnaire Data Collection on the Consistency of Responses to Cigarette Smoking History Questions, dissertation, 1998

Eugene Umberger, ‚George Arents and the Case of the Errant Volume‘, Biblion: The Bulletin of the New York Public Library, 1/2 (Spring 1993), pp. 168-74, Tobacco and its Use: A Bibliography of the Periodical Literature (Rochester, ny 1984)

US Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Cancer Institute, Cigars: Health Effects and Trends (Bethesda, 1998)

US Surgeon General, Preventing Tobacco Use among Young People: A Report of the Surgeon General (Washington, DC, 1994)

Alexander Dietrich von Gernet, The Transculturation of the Amerindian Pipe/Tobacco/Smoking Complex and its Impact on the Intellectual Boundaries between Savagery and Civilization, 1535—1935 (Ottawa, 1991)

James Walton, ed., The Faber Book of Smoking (London, 2000)

J. Mclver Weatherford, Native Roots: How the Indians Enriched America (New York, 1991)

Carol Wekesser, Smoking (San Diego, ca, 1997)

Phillip Whidden, Tobacco-Smoke Pollution: The Intolerable Poison Tolerated Too Long: An Outline of the Major Issues and Health Effects of Environmental Tobacco Smoke and a Basic Resource Tool, Based on the Scientific Literature and on History (Edinburgh, 1993)

Mary E. Williams, Smoking (San Diego, ca, 2000) Thomas D’Oyly, Charles Williamson and John Heaviside Clark et al., The European in India: From a Collection of Drawings (New Delhi, 1995, 1813)

Joseph C. Winter, Tobacco Use by Native North Americans: Sacred Smoke and Silent Killer (Norman, 2000)

Elizabeth Wyckoff, Dry Drunk: The Culture of Tobacco in 17th- and 18th-century Europe (New York, 1997)

Jerry Wylie and Richard E. Fike, ‚Chinese Opium Smoking Techniques and Paraphernalia‘, in Hidden Heritage: Historical Archaeology of the Overseas Chinese, ed. Priscilla Wegars (Amityville, ny, 1993), pp. 255-303

Xue Fucheng ‚Reply to a Friend on the Banning of Opium Smoking‘, trans. Chiyu Chu, Renditions, xli-xlii (Spring-Fall 1994), pp. 138-43