Sold Out

Oliver Sacks

Muž, který si pletl manželku s kloboukem

Neuvěřitelné příběhy a podivné případy lidí s neurologickou nebo psychickou odchylkou

z angličtiny přeložila Alena Čechová

146  | 293 

Garantujeme zabezpečenou platbu
 • Karta Visa
 • Mastercard
 • Karta Discover
 • PayPal
 • Apple Pay
Katalogové číslo: dybbuk-240 Kategorie: ,

Anotace

V této knize, plné fascinujících a neobvyklých lidských příběhů, nás jeden z nejznámějších současných neurologů a psychologů uvádí do světa svých pacientů. Jejich životy, nemoci i odlišnosti popisuje s neobvyklou mírou empatie a představuje je jako hluboce lidské bytosti.
Dočteme se zde například o hudebníkovi, který se zdraví se stojacími hodinami; o ženě, která přestala ovládat své tělo a pohybuje se jen za pomoci svého zraku a sluchu; o slepé sochařce, která svůj talent objevila až v šedesáti letech, neboť do té doby měla ochrnuté ruce; o muži, který trpěl poruchou smyslu pro polohu těla (nakláněl se jako věž v Pise) a korigoval tuto vadu speciálně upravenou vodováhou umístěnou na brýlích; o nahluchlé ženě, která slyšela nepřetržitě hrát irskou hudbu a měla za to, že to jen její zubní plomba funguje jako krystalka; o muži, kterému se zdálo, že se stal psem, a ráno se probudil s mimořádně vyvinutým smyslem pro rozeznávání pachů a vůní a s nutkavou potřebou vše očichávat; o dalším, jinak nikterak výjimečném člověku, který znal nazpaměť všech šest tisíc stran Groveova Slovníku hudby; o dvojčatech, která uměla odříkávat prvočísla až po ta dvanáctimístná, ale nesvedla jednoduché sčítání a odčítání, aj.

Specifikace

Rok vydání

ISBN

978-80-7438-130-0

Vazba

vázaná

EAN

9788074381300

Počet stran

256

Formáty e-knihy

ePUB, Mobi, PDF

Formát

130 × 200 mm

Typ

tištěná, e-kniha

Recenze

 1. dybbuk

  Hospodářské noviny, 10. 4. 2009

  Petr Matoušek

  Krajina myšlení člověka s neurologickou poruchou ohromí jako Šeherezádiny pohádky, ale také budí nevýslovnou trýzeň, poněvadž »abychom byli vždy sami sebou, musíme nejdřív svůj příběh vlastnit a ovládat«. To však nelze u nemocných postižených ztrátou vědomí těla, krátkodobé paměti ani u titulního pacienta, jehož strojové abstrakce inspirovaly Nymanovu operu. Britský neurolog a velký humanista moderní medicíny Oliver Sacks přetvořil žánr klinické anekdoty devatenáctého století v poselství o tom, že máme-li nemocným porozumět, víc než rozum potřebujeme cit, což věděl spíš Michel Foucault než dozorci z londýnského Bedlamu.

  zobrazit celou recenzi
 2. dybbuk

  Respekt, 27. 7. 2009

  Viktor Šlajchrt
  Podivuhodné světy křehkých nervů

  Na čem si stojí neurolog Oliver Sacks
  Když se u nás počátkem devadesátých let objevila první knížka amerického neurologa, psychologa a spisovatele Olivera Sackse (1933), nevzbudila zvláštní pozornost. V době, kdy se intenzivně splácely čtenářské dluhy vůči literatuře dříve zakázané, nepůsobila v ideologickém ani politickém smyslu nijak převratně. Zdálo se, že by klidně mohla vyjít i za předchozího režimu. Pravda, autor občas uznale zmiňoval zlopověstného Freuda, častěji se však odvolával na sovětského neuropsychologa A. R. Luriju, jehož autorita byla kádrově nezpochybnitelná. Muselo uběhnout patnáct let, aby se reedice českých překladů esejistických knih Muž, který si pletl manželku s kloboukem a Antropoložka na Marsu stala malou senzací.
  Čtenář se mezitím více obeznámil s díly novodobých průkopníků propojování mystiky s vědou, od Junga přes Learyho a Castanedu po Grofa. Po desetiletích diktatury „vědeckého světového názoru“ to byla užitečná lekce, leckoho ovšem přiměla, aby začal znovu oceňovat exaktnější východiska. Oliver Sacks je především lékař, který se zabývá konkrétními pacienty. Stejně jako jiní lékaři vyšetřuje u každého jedince anamnézu onemocnění, popisuje jeho příznaky i průběh a pokouší se určit diagnózu. V jeho oboru se ovšem stav tělesných orgánů promítá do duševních procesů. Maličko pochroumaný mozek stačí zavinit, aby se v jediné bytosti setkala hluboká demence s projevy geniality, což prý z hlediska statistiky není až tak výjimečné.
  Lidé, o nichž Sacks píše, se svým cítěním, vnímáním, myšlením i konáním vymykají tomu, co společnost pokládá za normální. Jejich případy pojednává v prvé řadě z hlediska medicíny, tedy v zásadě přírodovědecky, avšak zkušenost, kterou tak zachycuje, je svým způsobem rovněž mystická. Vychází totiž z „jiného světa“ neuropsychické poruchy, jehož zákonitosti si dokážeme jen obtížně představit. Jako věřící člověk by se Sacks nejspíš nebránil teologickému výkladu, jako lékař však zůstává v gravitačním poli vědy. Nevzdává se kritického přístupu. I církev ostatně pečlivě zkoumá, zda úkazy, o nichž se hovoří jako o zázracích, nemají přirozené vysvětlení.

  Eseje jako chorobopisy
  Vcítit se do podivně posunutých světů, v nichž žijí jeho pacienti, usnadňuje Sacksovi důkladná obeznámenost s literaturou, uměním a filozofií. Sám nezapře beletristické ambice, nejde mu však jen o to, blýsknout se múzičností. Zdá se spíš, že právě v krásné literatuře, kulturní historii a estetice našel vhodné nástroje, kterými může jedinečné odborné poznatky adekvátně uchopit. Jeho eseje mají ráz chorobopisů, ale dají se číst i jako povídky s tajemstvím. V hlubší rovině se pak jedná o filozofická exempla, polemizující s karteziánským oddělováním hmoty a ducha, tedy s pilířem moderní racionality.
  Eseje ve výše zmíněných dvou knihách představují vrcholné ukázky svérázného literárního tvaru, který Sacks ušil na míru sledované problematice. Kniha Na čem si stojím vznikla dříve a autor v ní svůj styl teprve hledá. Výchozím podnětem se mu stala osobní zkušenost, kdy se po zranění v norských horách ocitl v postavení pacienta. Zápletka knihy je podobně jako u pozdějších esejů neurologická. Při přetržení svalstva na jedné noze došlo k narušení nervů. Noha jako by se stala cizím předmětem. Autor tak na vlastní kůži poznal pravý opak známých fantomových pocitů, kdy se bolest v končetině ozývá i po její amputaci. Noha mu sice zůstala, ale několik týdnů ji vůbec necítil, natož aby ji mohl ovládat.

  Literární lékařství
  Jeho vyprávění je zpočátku strhující, postupně se však rozmělňuje. Problém tkví v předsevzetí věnovat této jedinečné zkušenosti s „odcizením“ části těla celou knihu. To by možná svedl svým moderně těkavým, imaginativním stylem na pomezí fikce a faktu Philip Roth, avšak Sacks je vypravěčem staromilským. Když začne „básnit“, ovane čtenáře duch 19. století. Na to podstatné, co říká, by mu stačilo nějakých padesát stránek, zbývající dvě třetiny textu působí jako výplň z nepodstatných odboček – z opakovaného, čím dál obšírnějšího líčení niterných stavů, z evokací vzpomínek, snů či bludů, z podrobného zaznamenávání banálních příhod v nemocničním prostředí. Snaha prezentovat se jako zdatný literát je právě tady slabinou. Pozdější eseje ukazují, že si to Sacks uvědomil. Jejich rozsah se řídí vydatností látky a málokdy přesáhne čtyřicet stran.
  Ve vztahu mezi medicínou a literaturou lze vypozorovat nepoměr. Mnoho z nejúctyhodnějších světových i českých spisovatelů prošlo lékařským vzděláním (jen namátkou: Schiller, Čechov, Céline, u nás třeba Vančura), ti však své příběhy jen zřídka zasazují přímo do lékařského prostředí. Nemocniční motivy daleko intenzivněji obhospodařují řemeslní literáti, kteří se dřív živili „lékařskými romány“ na úrovni rodokapsů a v současnosti na stejné téma sepisují nekonečné televizní seriály. Proč tomu tak je, na to by asi nejlépe odpověděla anketa mezi zasvěcenými. Co se týče Olivera Sackse, zdá se být výjimkou, u níž se oba přístupy funkčně propojily. Z nepochybné lékařské erudice dokáže vytěžit – zejména ve vrcholných esejích – pravé beletristické senzace.

  zobrazit celou recenzi

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.