Soňa Kociánová – básně křehké nejistoty
|

Soňa Kociánová – básně křehké nejistoty

Soňa Kociánová (1930–1970) za života publikovala jen v Sešitech pro literaturu a diskusi (1969); její básně byly představeny posmrtně ve dvou knížkách v sedmdesátých letech 20. století (Do copánků spletené, Blok, Brno 1973, a Lom, Melantrich, Praha 1974), objevily se také v antologii milostné poezie Zrcadla lásky (Blok, Brno 1982), později byly časopisecky připomenuty v Proglasu (2005/2) a Tvaru (2018/7). Podle Slovníku české literatury po r….

Sursum – již vzhůru, srdce tohoto (i jiného) světa!
|

Sursum – již vzhůru, srdce tohoto (i jiného) světa!

Dne 6. února 1912 proběhl první a jediný literární večer uměleckého sdružení Sursum. Odehrával se v režii Arne Laurina v pražském hostinci U Vejvodů a vystoupili na něm B. L. Rayman s úvodním proslovem a Laurin s recitací básní Rudolfa Medka („Píseň Šárčina“ a „Letní slunovrat“). O hudební složku se postarala Marie Marxtová, která interpretovala Slováckou suitu Vítězslava Nováka. Dramatickou báseň Josefa Šimánka „Egyptská princezna“ (později otištěnou ve sbírce Propasti a plameny)…

Hans Magnus Enzensberger – budoucnost, s níž pavouk v jantaru nepočítal
|

Hans Magnus Enzensberger – budoucnost, s níž pavouk v jantaru nepočítal

Během sedmdesátých let minulého století napsal Hans Magnus Enzensberger dva vrcholné básnické cykly, které se kriticky vypořádávají s fenoménem civilizačního pokroku. Jedná se o sbírky Mauzoleum (Mausoleum, 1975) a Zánik Titaniku (Der Untergang der Titanic 1978). První jmenovaná sbírka představuje pestrou plejádu různých vylepšovatelů světa — od vynálezce mechanických hodin Giovaniho di Dondi přes Gutenberga, Spallanzaniho až po Wilhelma Reicha nebo například Che…

Konec článku

Konec článku