Jakub Šofar – poslední slova

Jakub Šofar – poslední slova

Dovolím si pro tuto příležitost trochu zrecyklovat Hrabalova slova, která prý pronesl nedlouho před smrtí (přesné znění je Jsme na mrtvém bodě). Slovo „prý“ je pro tento text zásadní, neboť kromě několika nepopiratelných případů je nutno „číst“ všechna poslední slova s předznamenáním „prý“. Co je však pravda a kdo ji chce slyšet? Jak se postupně vyprazdňuje duchovní obsah smyslu našich životů, o to více chceme…

Konec článku

Konec článku