Jiří Šotola – básník, který byl
|

Jiří Šotola – básník, který byl

Jiří Šotola (1924–1989) je dnes vnímán spíše jako prozaik a možná dramatik. Jeho básnické dílo vyvrcholilo na konci šedesátých let a od té doby nebylo nijak připomínáno: posledními knižními publikacemi jeho veršů jsou dva výbory Psí hodinky a Oranžová ryba, oba z roku 1968. Autor Tovaryšstva Ježíšova (1969) a Kuřete na rožni (1974), podstatných historických románů, které se v návaznosti na Jaroslava Durycha nebo Vladislava Vančuru…

Z dob, kdy se socialismus rýmoval se svobodou
|

Z dob, kdy se socialismus rýmoval se svobodou

Verše staré jen málo víc než sto let působí zvláštní kombinací blízkého a vzdáleného. Anarchistické a dělnické hnutí přelomu 19. a 20. století k nám promlouvá silou básnicky zprostředkovaných emocí, často také překvapivě moderní formou a jazykem. A přece tu je také vzdálenost, nejen ve vývoji básnické řeči, ale i ve způsobu myšlení a tematice. Důvodů je více — a jedním z nich je i politická logika. Boj dělnického hnutí je totiž v oné…

Zbyněk Havlíček – habent sua fata libelli
|

Zbyněk Havlíček – habent sua fata libelli

Do roku 1989 znali čtenáři z díla Zbyňka Havlíčka (22. 5. 1922 v Jilemnici – 7. 1. 1969 v Praze) jen malou část – ze samizdatových publikací (v roce 1951 publikoval ve třech exemplářích česko-francouzské vydání svého básnického Kabinetu doktora Caligariho [do francouzštiny přeložila Anna Fárová, Libor Fára svazek graficky upravil a doprovodil ilustracemi], v roce 1960 vznikly dva opisy jeho sbírky Lístky do památníku – Verše pro malou If [tiskem Torst,…

Konec článku

Konec článku