Steven Pinker – reálné rizikové faktory války

Steven Pinker – reálné rizikové faktory války

Převážná většina světové populace se dnes nemusí obávat smrti ve válce. Konflikty mezi velmocemi a rozvojovými zeměmi po roce 1945 v podstatě pominuly a od roku 1991 pak spolu s četností válek ve světě klesla také úmrtnost. Jak dlouho však tento trend potrvá? Mnozí jsou přesvědčeni, že se jedná pouze o krátkodobý oddech, a ujišťují mě o tom, že další velká válka je již v podstatě za dveřmi. Možná mají…

Esther Tusquets – mořské víly a všepožírající bažina času

Esther Tusquets – mořské víly a všepožírající bažina času

Španělská spisovatelka katalánského původu Esther Tusquets (1936–2012) zahájila literární kariéru relativně pozdě. Ale přestože svou první novelu Stejné moře jako každé léto (El mismo mar de todos los veranos, 1978), která tvoří první díl volné trilogie La trilogía del mar, vydala až po čtyřicítce, čekalo ji ještě dlouhé a plodné tvůrčí období. Následovaly zbývající dva díly trilogie, které vyšly pod názvy El amor…

Jan-Werner Müller – populismus po volbách

Jan-Werner Müller – populismus po volbách

V českých parlamentních volbách uspěla – podobně jako jinde ve světě – populistická hnutí i strany. Termín „populismus“ je zejména spojován s určitou náladou a emocemi: populisté jsou „naštvaní“, jejich voliči jsou „frustrovaní“ nebo „rozladění“. Vypadá to tedy, že oproti konkrétnímu postoji lidem na obsahu moc nezáleží. Kniha Jana-Wernera Müllera Co je to populismus? se vcelku čerstvě věnuje tomuto znovuvynořivšímu se fenoménu. Zde je tedy trocha textu z předmluvy připravované knihy….

R. I. P. — Dale Pendell

R. I. P. — Dale Pendell

S nedávným odchodem amerického etnobotanika a básníka Dalea Pendella svět přišel o neúnavného dobrodruha, skvělého autora a jednoho z nejdůležitějších kronikářů skrytých pokladů mysli a jejího plodného kontaktu se světem rostlin. Bude nám chybět, se svou jiskrou v oku a hlubokým bódhisattvovským soucitem, přesto nás nezmenšená přítomnost jeho radostiplné bytosti – vždy dostatečně silné na to, aby s námi snášela únavu při putování světem – bude provázet zejména v momentech…

R. I. P. — Oliver Sacks

R. I. P. — Oliver Sacks

Profesor Oliver Sacks skonal pokojně, doma na Manhattanu, v přítomnosti svých blízkých. Tamější oblohu, kterou miloval, a New York, v němž londýnský rodák po desetiletí žil, naposledy mohl zahlédnout 30. srpna 2015. Martin Bojar Tvrdě prožité knihy Olivera Sackse Poeta laureatus současné medicíny, jak ho nazval novinář z amerického deníku The Washington Post, skonal šest týdnů po svých dvaaosmdesátých narozeninách. O smrti uvažoval pokojně,…

Jakub Šofar – poslední slova

Jakub Šofar – poslední slova

Dovolím si pro tuto příležitost trochu zrecyklovat Hrabalova slova, která prý pronesl nedlouho před smrtí (přesné znění je Jsme na mrtvém bodě). Slovo „prý“ je pro tento text zásadní, neboť kromě několika nepopiratelných případů je nutno „číst“ všechna poslední slova s předznamenáním „prý“. Co je však pravda a kdo ji chce slyšet? Jak se postupně vyprazdňuje duchovní obsah smyslu našich životů, o to více chceme…

Giuseppe Culicchia – neodbytná upřímnost

Giuseppe Culicchia – neodbytná upřímnost

V roce 1990 vyšel třetí svazek antologie Under 25, v níž Pier Vittorio Tondelli (1955–1991) — literát, který na počátku 80. let svou povídkovou sbírkou Altri libertini (Jiní prostopášníci) pobouřil i nadchl italskou čtenářskou veřejnost — představoval začínající autory. Ve zmíněném svazku, nazvaném Papergang, se objevila dvě jména, která si v průběhu následujících let našla na domácí i zahraniční literární scéně své místo: Silvia Ballestra a Giuseppe Culicchia….

Angela Carterová – noci v cirkuse

Angela Carterová – noci v cirkuse

Jen málo současných britských románů (současnost se v literatuře počítá přibližně od začátku osmdesátých let minulého století) se dočkalo takové záplavy recenzí, kritických rozborů a citací jako Noci v cirkuse. Například známé internetové knihkupectví Amazon pro orien­taci uvádí, že zatímco na román Hotel du Lac Anity Brooknerové, oceněný v roce vydání Nocí v cirkuse Bookerovou cenou, odkazuje jedna teoretická knižní publikace, u Nocí v cirkuse toto…

Tankred Dorst – zobrazuji skutečnost jako v rozbitém zrcadle
|

Tankred Dorst – zobrazuji skutečnost jako v rozbitém zrcadle

Když Tankred Dorst v roce 1990 obdržel cenu Georga Büchnera, nechtěl mluvit ve své děkovné řeči o dnešním pohledu na tohoto německého básníka devatenáctého století, ale chtěl vysledovat cesty jeho fantazie, imaginace. V interview s dramaturgem vídeňského Burgtheateru Joachimem Luxem se o tom vyjádřil: „Učinil jsem zcela nevědecký pokus tím, že jsem nastínil hru Aretino, jak by ji pravděpodobně mohl básník napsat. Moje tvrzení samozřejmě nelze…

Pavel Řezníček – iritace… co to je?

Pavel Řezníček – iritace… co to je?

Ukoptěné představy o tom, že Pavel Řezníček svou poezií provokuje (filistři říkají, že irituje), je nutno opustit už na prahu jeskyně, od kterého na nás vrčí jeho básně. Slovo provokace (iritace) je dnes bez chuti a bez zápachu: je to verbum, které vyvolá při svém vyslovení jen široce roztažená ústa, nikoliv jako při artikulování dicta sýr (cheese), ale spíš při vyřknutí slova nuda. Dnes provokují všichni: sládkové,…

Konec článku

Konec článku