Steven Pinker: Reálné rizikové faktory války

Převážná většina světové populace se dnes nemusí obávat smrti ve válce. Konflikty mezi velmocemi a rozvojovými zeměmi po roce 1945 v podstatě pominuly a od roku 1991 pak spolu s četností válek ve světě klesla také úmrtnost. Jak dlouho však […]

Číst dále

Populismus po volbách

V českých parlamentních volbách uspěla – podobně jako jinde ve světě – populistická hnutí i strany jako například SPD. Termín „populismus“ je zejména spojován s určitou náladou a emocemi: populisté jsou „naštvaní“, jejich voliči jsou „frustrovaní“ nebo „rozladění“. Vypadá […]

Číst dále

Dale Pendell – R. I. P.

S nedávným odchodem amerického etnobotanika a básníka Dalea Pendella svět přišel o neúnavného dobrodruha, skvělého autora a jednoho z nejdůležitějších kronikářů skrytých pokladů mysli a jejího plodného kontaktu se světem rostlin. Bude nám chybět, se svou jiskrou v oku a hlubokým bódhisattvovským […]

Číst dále

Oliver Sacks – R. I. P.

Profesor Oliver Sacks skonal pokojně, doma na Manhattanu, v přítomnosti svých blízkých. Tamější oblohu, kterou miloval, a New York, v němž londýnský rodák po desetiletí žil, naposledy mohl zahlédnout 30. srpna 2015.   Martin Bojar Tvrdě prožité knihy Olivera Sackse […]

Číst dále

Poslední slova – být na mrtvém bodě…

Dovolím si pro tuto příležitost trochu zrecyklovat Hrabalova slova, která prý pronesl nedlouho před smrtí (přesné znění je Jsme na mrtvém bodě). Slovo „prý“ je pro tento text zásadní, neboť kromě několika nepopiratelných případů je […]

Číst dále

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz