Zdeněk Hron

(1944, České Budějovice), vystudoval anglistiku a bohemistiku na FF UK, poté učil v jazykové škole.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz