Dionýsios Areopagita

je osoba obestřená značným tajemstvím. Narodil se zřejmě někdy na přelomu 5. a 6. století v oblasti dnešní Sýrie. Byl považován za autora velkého množství spisů, ve kterých odmítl a zpochybnil řadu novoplatonských idejí a položil základy pozdějším teoriím západní mystiky.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz