Sü Č’-mo

(1897–1931), básník, esejista, překladatel a profesor anglické literatury. Patří mezi nejvýraznější osobnosti čínské kultury, kterou obohatil na počátku její proměny v duchu modernizačních snah.

Další informace

Šárka Šavrdová
tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz