Milan Špůrek

(1938), absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1961). Působil jako vědecký pracovník v Geologickém ústavu ČSAV v Praze.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz