Marek Picha

(1977), působí na Katedře filozofie FF MU, kde se věnuje teorii argumentace, epistemologii, vědecké a filozofické metodologii.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz