Ludmila Selingerová

(1987), pochází z Prahy, kde také působí jako předškolní pedagožka a vychovatelka.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz