Johanna Andrlová

(1946) se narodila na soutoku Divoké a Tiché Orlice. Snad odtud její vzpurná neústupnost, hrbolaté klopýtání přes balvany metafor a troufalá proplouvání peřejemi souvětí, aby náhle překvapila smírným spočinutím v tišině slov s tklivými odlesky světel na hladině duše.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz