Jan Kosek

(1958) žije v Praze, vyučuje sociologii a psychologii na Univerzitě Karlově. Zabývá se zejména problematikou krize lidské identity a ovlivnitelnosti jedince prostředím.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz