Jan Gabriel

(1949, Praha), básník, překladatel, kolážista a publicista. Po absolvování nástavby na Střední knihovnické škole byl zaměstnaný jako knihovník, dnes pracuje v deníku Hospodářské noviny.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz