Jan Borna

(1960–2017) vystudoval FF UK a DAMU, pracuje jako divadelní režisér. Je autorem řady divadelních scénářů, dramatizací a her pro děti i dospělé.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz