Inka Machulková

(1933–2014), v letech 1963–1965 patřila k autorskému okruhu poetické vinárny Viola a svými verši se podílela na několika pásmech poezie a jazzu v ní uvedených. Na podzim roku 1968 emigrovala do Německa, kde až do své smrti žila v Mnichově.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz