Helena Kadečková

(1932–2018), jedna z nejvýznamnějších osobností české skandinavistiky.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz