Emil Juliš

 (1920, Praha — 2006, Louny) prošel řadou zaměstnání, mimo jiné působil jako redaktor a později šéfredaktor v měsíčníku Dialog a krátce i ve stejnojmenném nakladatelství.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz