Daniela Vodáčková

(1964, Praha), básnířka. Studovala na FF UK v Praze obory český jazyk a psychologie.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz