Dagmar Pichová

(1977, Nové Město na Moravě) absolvovala doktorské studium literární komparatistiky na Masarykově univerzitě v Brně a na Université Paris XII. Působí na Katedře filozofie FF MU, kde se zabývá francouzskou literaturou a filozofií 18. století.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz