Benedictus de Spinoza

(jméno Benedictus Spinoza přijal po exkomunikaci židovskou obcí za jméno Baruch) se narodil roku 1632 v Amsterodamu a zemřel roku 1677 v Haagu.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz