Abbé Appliqué

(1763–1853), vlastním jménem Joseph de Souvenir, oblíbený zpovědník dvora, proslavený odpovědí hraběti ďArtois, královu bratru, který mu nabídl zaopatření a tučnou prebendu, stane-li se opatem kláštera Saint Julien. Tehdá se otázal hrabě abbého, kdy chce nastoupit místo převora.

Další informace

tel.: +420 602 118 873
sarka@dybbuk.cz