dybbuk - nakladatelství a grafické studio

 

   
populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 


 
 


 

 

POEZIE

Robert Janda
Ultimátní básník
u bran absolutna

Blake, Hölderlin, Novalis, Nerval, Poe, Mácha, Lautréamont, Rimbaud, Rilke, Weiner, Chlebnikov, Trakl, Pessoa, Artaud, Michaux, Holan, Gilbert-Lecomte, Daumal, Celan, Le Grand Jeu, Viarre

272 stran, váz., 125 x 180 mm, cena 271 Kč

Smyslem tohoto výboru není vršit další popsané stránky písemnictví našeho pomyslného světa. Autoři v této knize nejsou kastováni dle doby, literárního stylu, ani místa. Jediné spojení, které jako purpurové písmo splétá jejich vnitřnosti, je čin: být absolutním tvůrcem… Co to znamená? Nepsat básně, ale naplnit je bytím!
Nepřísluší nám soudit jejich postoje, užívání jedů nebo mimosmyslových technik k dosažení neosobního stavu. Žel, trvat do krve na svém, má své důsledky. Žádná lidská bytost není uzpůsobena dlouhodobě unést absolutno v ohraničeném stavu. Za to položit vlastní život, za plného vědomí, je oběť nejvyšší: smrt, muka, šílenství…
Vymažme si jednou provždy ze své hlavy všechny ty uhlazené představy o poesii. Všechnu tu krásu a vznešenost, která tak akorát ničí pozornost. Všechno to nanicovaté harampádí k ukolébání ducha. Už nikdy víc, co nazývá se uměním, žádné umné hromadění písmen, žádný nanicovatý obsah vět, žádné hmatatelné pojmy! Tak hlasitá umí být jen opravdová tíseň básní. Jako pádný důvod k ponoru, proti smyslu povznášet. Zvuk jednou provždy zborceného: ať je nám navěky vším a nadevše…
  zvětšit
  

 

POPULÁRNĚ-VĚDECKÁ

Patricia S. Churchlandová
Mozek a vědomí

aneb Role mozku při utváření lidské identity

248 stran, váz., 140 x 210 mm, cena 359 Kč

Co se stane, když přijmeme jako fakt, že vše, co si myslíme a cítíme, nevychází z nehmotné duše, ale z elektrochemické aktivity našeho mozku? V tomto inspirativním příběhu založeném na vědeckých poznatcích i osobních zkušenostech staví průkopnice neurofilozofie Patricia S. Churchlandová filozofii mysli na biologické základy.
Nabízí jasné vysvětlení neuronálních mechanismů v pozadí lidské identity a ukazuje, jak nejnovější výzkumy vědomí, paměti a svobody vůle poskytují nový pohled na prastaré filozofické, etické a duchovní otázky: Co formuje naši osobnost? Jak vysvětlíme zážitky blízkosti smrti? Jak se rozhodujeme? Proč máme empatii? Nové vědecké objevy také přinášejí vhled do fascinující škály každodenních dilemat – například zda je možné přisuzovat mladistvým zodpovědnost za jejich činy nebo zda má pacient v kómatu ještě nějaké Já.
Pochopení, že náš mozek je základem naší identity, nás vysvobozuje z pout pověr a mýtů. Umožňuje nám brát se vážně jako produkty evolučních mechanismů, minulých zkušeností a společenských vlivů. Také nám dává naději, že budeme moci vyléčit některé vážné choroby, a pokud ne, alespoň je dokážeme se soucitem pochopit.

  zvětšit
 


 

 

POPULÁRNĚ-VĚDECKÁ

Giulio Tononi
Φ – Pouť od mozku k duši

384 stran, váz., 156 x 230 mm, cena 499 Kč

Teorie lidského vědomí jednoho z nejoriginálnějších neurovědců současnosti přináší průlomové informace ohledně podstaty vědomí a jeho původu. Jak ale takto náročné vědecké poznání zprostředkovat laické veřejnosti? Tononi se odvážil něčeho, co není ve vědecké komunitě zcela obvyklé. Vzal si na pomoc literaturu a umění a s využitím replik ze známých světových dramat a obrazotvornosti vizuálního umění vytvořil formu imaginárních dialogů, v nichž promlouvají velcí filozofové a vědci dvacátého století. Ještě nikdy se tedy neobjevilo dílo, které by takto originálně a provokativně propojilo vědu, umění a imaginaci. Vypravěčem textu je astronom Galileo Galilei, který se do vědy poté, co v ní kdysi proklestil cestu objektivitě, snaží začlenit i subjektivní zkušenost. Galileova cesta se skládá ze tří částí, každou vede odlišný průvodce. V první části cesty, kdy Galilea doprovází vědec připomínající Francise Cricka, se dozvídáme, proč jsou důležité určité části mozku a proč se naše vědomí ukládá ke spánku spolu s námi. V druhé části cesty, v níž je průvodcem muž jménem Alturi, resp. Alan Turing, zjišťujeme, jak na jednotlivé části mozku nahlíží vědecká teorie známá jako Φ, která spojuje vědomí s integrovanou informací. Třetí částí pak provází vousatý muž, kterým nemůže být nikdo jiný než Charles Darwin.
Galileo medituje nad tím, jak dochází k vývoji vědomí a počátku vědomí sama sebe v dějinách a kultuře – neboli ke vzniku toho, co je ve skutečnosti vším, co máme, a vším, čím jsme.

 

zvětšit

 


 

  

! 30% sleva !

Slevový kód
pro příznivce dybbuku na nákup tištěných knih –
v eshopu při platbě zadejte kód:

12666
1. Scott Stossel
Můj život s úzkostí


2. Martin Monestier
Dějiny sebevražd


3. Sander L. Gilman
Příběh kouře


4. Jay Ingram
Divadlo mysli

 


home   |   english version   |   spolupráce   |   facebook   |   twitter
copyright © dybbuk 2010–2022