dybbuk - nakladatelství a grafické studio

 

 

   
populárně-vědecká

filosofie

společnost, fenomény
historie, umění
alternativa, vnitřní cesty
světová beletrie
česká beletrie
poezie

pohádky, komiksy

erotická literatura
solitaire

 


 


Vyjde 8. 12. 2016

Richard Dawkins
Záblesk v temnotě

Jak jsem žil s vědou (Paměti II)

480 stran, váz., 150 x 230 mm, ISBN 978-80-7438-155-3
rok vydání 2016, z angličtiny přeložila Kateřina Ctiborová
cena 421 Kč, e-kniha: 210 Kč

Druhý díl autobiografie nejznámějšího světového evolučního biologa, skeptika a ateisty se soustředí na dobu pozdějších úspěchů, kdy
autor pokračuje na cestě intelektuálního vývoje a vědeckého zkoumání. Po vydání prvních knih, které se staly bestselery a přinesly s sebou i neočekávanou celosvětovou slávu, začaly přicházet pozvánky na světové konference a vystupování v televizi. Objevily se ale také první kontroverze, nesouhlas a boj s ignorancí, které však jen přispěly k posílení vlastních názorů a důrazu na otevřenou mysl.
Kniha není psána vytvořena chronologicky. Jedná se spíše o řadu vzpomínek psaných s nadhledem, rozdělených tematicky a přerušovaných odbočkami a humornými historkami, jako je například televizní natáčení „taxíkové evoluční teorie“. Znovu se objevuje Oxford a další význačné univerzity – tentokrát jako místa, kde Dawkins vyučuje na profesorských postech. Spolu s autorem cestujeme po celém světě, připojujeme se k vědeckému výzkumu hmyzu v Panamském průplavu, želv na Galapágách či lemurů v Jižní Karolíně. Účastníme se vědecké konference na německém zámku, vystupování v japonské televizi nebo debaty týkající se náboženství na americké jižanské univerzitě.

zvětšit

Vyjde 8. 12. 2016

Šrí Nisargadatta Maharadž
Nic je vše

Kvintesence učení Šrí Nisargadatta Maharadže

256 stran, váz., 115 x 165 mm, ISBN 978-80-7438-157-7
rok vydání 2016, z angličtiny přeložila Gabriela Adámková
cena 229 Kč, e-kniha: 115 Kč

Kniha promluv Šrí Nisargadatta Maharadže Nic je vše navazuje na jeho již dříve v češtině vydané knihy. Díky svému unikátnímu a spontánnímu učení všem hledajícím, pátrajícím po Pravdě a životě bez utrpení a strastí, umožňuje dostat se za omezenou mysl a přejít do absolutního stavu bez omezení. Intenzitou svých slov zcela ničí všechny představy a koncepty, které jsme od dětství získali či si je vytvořili, a přivádí nás do bodu čirého pocitu existence zbaveného jména a formy, do univerzálního pocitu bytí, vědomí. Odtud pak začíná dobrodružná cesta poznávání hlubin vědomí samotným vědomím vedoucí až k jeho rozpuštění. Texty ve formě otázek a odpovědí pocházejí z pozdějšího období Maharadžova života, jsou proto kratší a stručnější. Nijak jim to ale neubírá na údernosti – ba právě naopak.

„Abyste zjistili, kdo jste, musíte nejprve poznat, kým nejste.“

„Byla doba, kdy jsem existoval, jako kdybych neexistoval. A nebyl zde žádný boj o přežití. Z tohoto stavu se objevil současný omezený stav, který si žádá obživu. Znám tajemství přechodu ze stavu prostého problémů do problémového stavu. Byl zde čas, kdy mé bytí nebylo přítomné. Dostalo se mi uvědomění vyvstání bytí. Jsem jeho svědkem. Tento přechod ze stavu nebytí do současného vědomého stavu je sám o sobě zázrak. Jak došlo k této přeměně – to je to, co jsem spatřil. Tento přechod se týká každé žijící formy. Ale jen zřídkakdy někdo v lidském těle pozná tajemství, jak se tento přechod odehrál.“
zvětšit

Vyjde 15. 12. 2016

Antonio Moresco
Světýlko

184 stran, váz., 106 x 160 mm, ISBN 978-80-7438-158-4
rok vydání 2016
cena 157 Kč, e-kniha: 78 Kč

Anywhere out of the World… Název jedné z Baudelairových Malých básní v próze by mohl být mottem sugestivní novely, jejíž vypravěč se táže: „Kde to jsem? Na co se to dívám? Opravdu tohle místo mimo svět, které teď vidí moje oči, existuje?“ Zpočátku je jeho jediným přáním zmizet, odejít „kamkoli mimo tento svět“, jeho zvědavost však upoutá záhadné, pravidelně se rozsvěcující světýlko, zářící z hlubin rostlinné říše… Kdo ho rozsvěcí? Kde? A proč?

„Těžko říct… není to přímo světlo, je to světýlko… Ale občas se mi zdá, že ve tmě svítí silněji, trochu se rozšiřuje, natahuje…“
zvětšit

Vyjde 13. 12. 2016

Oliver Sacks
Život na cestě

autobiografie

360 stran, váz., 140 x 210 mm, ISBN 978-80-7438-159-1
rok vydání 2016, z angličtiny přeložila Zuzana Hulvová
cena 359 Kč, e-kniha: 179 Kč

Autobiografie světoznámého britského neurologa Olivera Sackse, který se proslavil svými případovými studiemi fascinujících a neobvyklých lidských příběhů (ať se jedná o epidemii spavé nemoci, která své oběti zanechala na desetiletí v katatonickém stavu, Touretteův syndrom s nekontrolovaně vydávanými zvuky a bizarními tiky či autismus), začíná trochu méně obvykle, než je běžné. Sacks ji psal v době, kdy trpěl rakovinou oka a věděl, že mu již nezbývá mnoho času. Text se z velké části zaobírá osobními tématy, a než se dostaneme k Americe počátku šedesátých let a profesním začátkům v Los Angeles, dozvídáme se o jeho lásce k motorkám, oblibě posilování a každodenního plavání, o depresích a nevyřešených osobních problémech, které vyústily v hluboký pád do světa drog, či jak obtížný život měli homosexuálové v Anglii padesátých let.
Sacks tak plně pokračuje ve své zavedené tradici. Propojuje práci neurologa s literární činností a pozoruje sám sebe a svůj život se stejným nadhledem, laskavostí a pronikavostí jako kdysi své pacienty. Za nimi se také vydával do jejich vlastního prostředí a s neobvyklou mírou empatie přibližoval jejich odlišnosti a život žitý v často velmi radikálně změněných podmínkách. I po dlouhodobém pobytu v Americe se však stále považoval za cizince a kladl si otázky, co to znamená domov a jak se vztah k němu během života vyvíjí.

Urazil jsem ohromný kus cesty! Za necelé dva týdny jsem projel téměř pět tisíc kilometrů. Je tady ticho, ohlušující ticho, jaké jsem nikdy v životě nezažil. Brzy se dám opět do pohybu a možná se už nikdy nezastavím.
zvětšit

Vyjde 31. 12. 2016

Zbyněk Havlíček
Veškerá poezie

672 stran, váz., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7438-160-7
rok vydání 2016
cena 541 Kč, e-kniha: NE

Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Lyrik Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.

zvětšit

Vyjde 31. 12. 2016

Zbyněk Havlíček
Veškerá poezie

Básnické dílo + juvenilie, bagately a dodatky

1072 stran, váz., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-7438-161-4
rok vydání 2016
cena 1201 Kč, e-kniha: NE

Limitované vydání Veškeré poezie obsahující taktéž autorovy Juvenilie, Bagately a dodatky s rozsáhlým poznámkovým aparátem editora Pavla Čepického určený pro studijní účely. Edičně citlivě připravený monumentální svazek Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů, zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie, patřící k základním dílům poválečné české literatury. Lyrik Havlíček ve svém díle jedinečným způsobem spojil básně milostné a politické, tak jak to v českém písemnictví nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný 3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech 2003 a 2004.
zvětšit

 

home   |   english version   |   spolupráce   |   facebook   |   twitter
copyright © dybbuk 2010–2022   
1